Skip to content
Menu

Polityka prywatności

Chcemy zapewnić, że dbamy o Pani/ Pana  prywatność. W tym celu zostały wdrożone niezbędne środki prawne. 

W przypadku pytań i wątpliwości, zapraszamy do kontaktu: kontakt@campbymargot.com 

Poniższy dokument określa zasady i cele przetwarzania danych osobowych oraz wykorzystywania plików cookies. Cenimy prywatność każdego Użytkownika naszej strony.  Pragniemy zapewnić bezpieczeństwo i komfort podczas korzystania z tej strony i podczas zapisu na obóz. Dlatego zgodnie z treścią przepisów o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady Unii Europejskiej 2016/679 z dnia 27.04.2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE, zwane dalej RODO, poniżej zostały zebrane wszystkie niezbędne informacje o zasadach przetwarzania przez nas danych osobowych oraz plikach cookies, które są wykorzystywane na naszej stronie internetowej.

§1 Kim jest Administrator Pani/ Pana danych osobowych? 

 1. Informujemy, że administratorem Pani/ Pana danych osobowych jest American School Szkoła Języków Obcych Margot Turzyński z siedzibą przy al. Gen. Józefa Hallera 137/7, 80-416 Gdańsk, zwana w dalszej części Administratorem. 
 2. Z Administratorem można się kontaktować za pomocą operatora pocztowego, adres: al. gen. Józefa Hallera 137/7, 80-416 Gdańsk lub za pomocą wysłania maila na adres mailowy: kontakt@campbymargot.com 

§2 W jakim celu Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane? 

Pani/ Pana dane mogą być przetwarzane w celu: 

a) komunikacji po wypełnieniu formularza kontaktowego lub wysłania wiadomości e-mail,

Pani/ Pana dane osobowe są bezpieczne. Nie będziemy udostępniać Pani/Pana danych osobom trzecim. Pani/ Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. RODO (art. 6 ust. 1 RODO) , tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora. 

Pani/ Pana dane osobowe będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu, przedstawienia roszczeń z tytułu umowy/zamówienia, ustania celu biznesowego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do komunikacji. Dane mogą być przetwarzane w celu archiwizacji do celów wewnętrznych w oparciu o uzasadniony interes Administratora (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO) do czasu wniesienia sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. 

b) przedstawienia oferty obozu, zapisania Pani/ Pana dziecka na obóz językowy lub/ i realizacji Umowy Sprzedaży,

c) dochodzenia lub zabezpieczenia roszczeń, 

d) marketingowym- dostarczanie informacji na temat nowych usług, produktów, promocji, 

Dane będą przetwarzane w oparciu o uzasadniony interes Administratora. Pani/ Pana dane będą przetwarzane nie dłużej niż do czasu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu lub ustania celu biznesowego. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do przesyłania informacji marketingowych. 

e) administrowania i zarządzania stroną oraz w przypadku przetwarzania danych w mediach społecznościowych (Facebook- Meta, Instagram) 

Dane będą przetwarzane wyłącznie po polubieniu strony/ profilu w mediach społecznościowych lub wybraniu opcji ‘’Obserwuj’’ lub po pozostawieniu komentarza lub opinii na Facebooku lub Instagramie na profilu American Camps by Margot. 

Dane będą przetwarzane przez okres istnienia strony lub do czasu wniesienia przez Pani/ Pana sprzeciwu, na przykład poprzez rezygnację z  opcji „Lubię to”, „Obserwuj” (przez odkliknięcie) lub usunięcie komentarza lub poprzez skontaktowanie się z Administratorem  mailowo. Informujemy, że zasady dotyczące strony/ profilu w mediach społecznościowych ustala Administrator, natomiast zasady korzystania z portalu społecznościowego, na którym umieszczona jest strona ustala podmiot zarządzający tymi portalami.

f) realizacji obowiązków prawnych nałożonych na Administratora (m.in. archiwizacja, wystawianie faktur, obowiązki podatkowe)

Dane niezbędne do zawarcia oraz realizacji umowy (wysyłanej drogą mailową przez Administratora) będą przetwarzane podczas realizacji umowy. Podanie danych jest niezbędne do realizacji umowy. Dane będą przechowywane do momentu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu, przedstawienia roszczeń z tytułu umowy/ zamówienia, ustania celu biznesowego lub do momentu wygaśnięcia obowiązku przechowywania danych wynikającego z przepisu prawa, w szczególności obowiązku przechowywania dokumentów księgowych dotyczących umowy/zamówienia, zgodnie z ustawą o rachunkowości.

Dane niezbędne do realizacji obowiązków prawnych ciążących na Administratorze (np. wystawianie i przechowywanie faktur)- dane będą przetwarzane nie dłużej niż przez 6 lat. 

f) analizy i prowadzenia statystyk 

Dane przetwarzane są do celów statystycznych i analitycznych na bazie danych pozyskanych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym plików cookies. Dane są przetwarzane w celu ulepszania zawartości i działania strony dla Użytkowników korzystających ze strony. Dane mogą być także archiwizowane do celów wewnętrznych i statystycznych do czasu wniesienia przez Panią/ Pana sprzeciwu lub ustania celu biznesowego w oparciu o uzasadniony interes Administratora. 

§3 Czy Pani/ Pana dane są bezpieczne i komu mogą być przekazane Pani/ Pana dane?

 1. Tak, Pani/ Pana dane są bezpieczne. 
 2. Strona internetowa korzysta z usług podmiotów zewnętrznych, którym mogą być przekazywane Pani/ Pana dane. Możliwymi odbiorcami danych mogą być: podmiot zarządzający stroną, podmiot zapewniający system mailingowy, firma hostingowa, podmiot zapewniający usługi marketingowe, firma świadcząca usługi księgowe, podmioty świadczące usługi administracyjne i marketingowe, podwykonawcy, platformy społecznościowe, osoby współpracujące z firmą na podstawie umów cywilnoprawnych, wspierające działalność strony, dostawca oprogramowania ułatwiającego prowadzenie działalności, odpowiednie organy publiczne w zakresie, w jakim Administrator jest zobowiązany do udostępnienia im danych. 
 3. Zbieramy dane, które zostały przez Panią/ Pana podane z zastrzeżeniem danych zbieranych automatycznie (plików cookies). 
 4. Usługi świadczone przez Google lub Facebook (META) świadczone są przez podmioty mające swoją siedzibę w Unii Europejskiej. Z uwagi jednak na globalny charakter działania tych podmiotów, Pani/ Pana dane mogą być przekazywane do Stanów Zjednoczonych, w związku z ich przechowywaniem na serwerach amerykańskich. Niezależnie od tego, Google i Facebook wdrożyły zabezpieczenia przewidziane RODO mające na celu ochronę danych osobowych zgodnie z wymogami RODO poprzez stosowanie standardowych klauzul umownych.  

§4 Jakie ma Pani/Pan prawa?  

 1. Ma Pani/ Pan prawo do:
  – dostępu do treści swoich danych, 
  – usunięcia lub ograniczenia danych, 
  – sprostowania danych osobowych, 
  – do ograniczenia przetwarzania danych osobowych, 
  – do przenoszenia danych osobowych, 
  – do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania,
  – do cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych w określonym celu,
  – do wniesienia skargi do organu nadzorczego w związku z przetwarzaniem danych osobowych.

§5 Polityka plików cookies  

 1. Strona używa plików cookies. Strona nie zbiera informacji w sposób automatyczny, z wyjątkiem informacji zawartych w plikach cookies. Dane te są zbierane w sposób uniemożliwiający identyfikację Użytkownika, tzw. Dane Anonimowe.
  Cookies  to niewielkie pliki tekstowe wysyłane przez serwer www i przechowywane przez oprogramowanie komputera przeglądarki, które mogą być odczytywane przez system teleinformatyczny strony. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym, a także unikalny numer. 
  Podczas pierwszej wizyty wyświetla się informacja na temat stosowania plików cookies. Zaakceptowanie tej informacji oznacza, że wyraża Pani/ Pan zgodę na wykorzystywanie plików cookies zgodnie z postanowieniami niniejszej polityki prywatności. Zgodę można wycofać, usuwając pliki cookies. 
 2. Cookies pozwalają zapewnić prawidłowe funkcjonowanie strony, ulepszać funkcje dostępne na stronie, poprawić szybkość i bezpieczeństwo korzystania ze strony, korzystać z narzędzi marketingowych, korzystać z narzędzi analitycznych i systemu komentarzy, a przede wszystkim dostosowują zawartość strony do preferencji Użytkownika korzystającego ze strony. 

§6 Wtyczki społecznościowe  

Na tej Stronie używane są wtyczki, widgety i inne narzędzia społecznościowe udostępniane przez portale takie jak: Facebook (Meta), Instagram. Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych opisane są bezpośrednio na stronach ww. Usługodawców.

§7 Kontakt mailowy  

Kontaktując się z Administratorem za pomocą maila, wyraża Pani/ Pan zgodę na przetwarzanie danych osobowych, ponieważ Pani/ Pan inicjuje kontakt. Dane osobowe są wykorzystywane tylko w celu obsługi Pani/ Pana zapytania. Treść korespondencji może być archiwizowana.