Skip to content
Menu

Dokumenty

  • Umowa wraz z regulaminem obozu i karta kwalifikacyjna są przesyłane mailowo po zgłoszeniu.
  • Przed zapisaniem dzieci na obóz należy zapoznać się z zasadami obozu.
  • Poznaj nasz program.

DODATKOWE INFORMACJE

UBEZPIECZENIE

Rekomendujemy naszym klientom wykupienie dodatkowego ubezpieczenia od kosztów rezygnacji z obozu, ponieważ w przypadku rezygnacji z obozu, obowiązują zapisy z umowy na temat kosztów rezygnacji.
Wszelkie formalności związane z wykupieniem ubezpieczenia są dokonywane bezpośrednio pomiędzy klientem a towarzystwem ubezpieczeniowym.

SPEŁNIAMY WYMOGI KURATORIUM

Nasz obóz jest organizowany zgodnie z wymogami zawartymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia 1997 r. w sprawie warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania.
Obóz jest zgłaszany do Kuratorium Oświaty. Co roku przed obozem, w czerwcu, można sprawdzić nasze zgłoszenie.